Kinder Spel & Bouw

Huisregels

Voor iedereen:

 • Niet timmeren tussen 12.00 – 12.30 uur.
 • Niet op blote voeten op het terrein lopen.
 • Kinderen mogen niet zelf spijkers halen, alleen hout halen wanneer dit mag

Regels voor de vrijwilligers:
Algemeen

 • Ingang en uitgang alleen bij de Kogge en bij de kroegkant.
 • Pet en shirt dragen is verplicht, laat het heel en schoon i.vm. sponsors.
 • Corvee verplicht, doe het met je hele groep.
 • Hoofdvrijwilliger afwezig? Draag alles (ook papierwerk) over.
 • Problemen? Eerst naar hoofdvrijwilliger, als je er niet uitkomt naar bestuur.
 • Zondag hoort bij het project, dus allemaal helpen met opruimen.
 • Alleen roken bij de catering, drugs verboden, alcohol alleen van 20.30 tot 01.30 uur.
 • Totale stilte bij de slaaptent, 8.30 uur iedereen bij het ontbijt aanwezig.
 • Bij nacht de man/vrouw, bij dag de man/vrouw dus geen gezeur of slappigheid!!!!!
 • De huttenbouwplaats is ’s avonds verboden terrein mits je naar het toilet moet.

Kinderen

 • Zorg dat alle kinderen genoeg drinken (vooral bij warm weer) en eten.
 • Ga je het veld af? Overleg met de KSB RADIO en laat niemand achter.
 • Als je wat te melden heb doe dit dan bij KSB RADIO. Het liefst alleen hoofdvrijwilligers.
 • Let op de bijzonderheden op de deelnemerslijst.
 • Als er kinderen niet aanwezig zijn dit graag voor 11.00uur melden bij Ilse.
 • Alleen vrijwilligers op het terrein, ouders alleen tijdens het kijkuurtje.

Hutten

 • Maximaal maar 5 hutten bouwen per groep dit i.v.m het hout en ruimte.
 • Er wordt pas zaterdags met plastic gewerkt. Geen palen de grond in slaan!!!
 • Let op bij de hutten: is het groot genoeg voor de kinderen? Stevig en veilig?
 • Verdieping bouwen mag, maar de kinderen mogen alleen op de begane grond slapen

ZORG DAT DE KINDEREN EEN FANTASTISCH WEEKEND HEBBEN EN ZICH GEEN MINUUT HOEVEN TE VERVELEN!