Kinder Spel & Bouw

Wie zijn de huttenbazen?

Het bestuur

V.l.n.r Achter naar voor:

Koen Hubers - Hout

Marsja Ros - Sponsoren

Jan Boeder - Penningmeester

Moreno de Vries - Hout, op/afbouw + Terrein

Thijs van der Sluis - Op/afbouw + Terrein

Ilse Blank - Vrijwilligers en maatschappelijke stage

Stefan Punter - Programma en activiteiten

Monica Bruinsma - Voorzitter

Danielle Ros - Kinderen en veiligheid

Joyce Stam - Kinderen en Knutsel