Kinder Spel & Bouw

Wie zijn de huttenbazen?

Het bestuur

V.l.n.r Achter naar voor:

Dave Zutt - Sponsoren

Koen Hubers - Hout

Jeffrey Sym - Sponsoren

Jan Boeder - Penningmeester + Spijkerbode

Marsja Ros

Moreno de Vries - Hout, op/afbouw + Terrein

Ilse Blank - Voorzitster

Alicia Huiskes